Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Opis inwestycji

 

Sieroslaw ul. Zakole, skrzyzowanie z ul. BukowskaW ofercie sprzedazy znajduja sie nastepujace modele domów:

Dom parterowy w zabudowie blizniaczej o powierzchni calkowitej ok. 97,5 m2, powierzchnia uzytkowa ok. 81,3 m2, znajdujacy sie na dzialce o powierzchni ok. 500 m2.
Dom pietrowy w zabudowie blizniaczej o powierzchni uzytkowej oko?o 85,60 m2, powierzchnia dzialki okolo 400 m2. Dom bedzie wyposazony w pompy ciepla. Nowa inwestycja.  Kameralne osiedle domów jednorodzinnych w podpozna?skiej miejscowo?ci Sieros?aw (gmina Tarnowo Podgórne) sk?ada si? z kompleksu kilkunastu budynków w zabudowie bli?niaczej z doskona?ym dojazdem do miasta Poznania. Osiedle znajduje si? przy ul. Zakole- wjazd bezpo?rednio z ulicy Bukowskiej lub od strony ul. Prostej za komisem samochodowym- naprzeciwko hotelu "Przylesie".

Bardzo dogodne po?o?enie daje nam gwarancj? szybkiego i ?atwego dojazdu do Poznania bez straty czasu na stanie w korkach (bezpo?redni dost?p do drogi S11 i 307 ul. Bukowska).  Dojazd do zachodniej strony Poznania ju? w 5 minut ul. Bukowsk?. Kilka minut zajmie nam równie? dotarcie do oddalonego o 6 km centrum Tarnowa Podgórnego. 

Naprzeciwko powstaj?cego osiedla znajduje si? przystanek autobusowy  (przystanek ko?cowy to p?tla Ogrody) stanowi alternatyw? dla wszystkich, którzy nie chc? lub nie mog? korzysta? z w?asnego auta, aby dotrze? do Poznania.  

Kolejnym plusem jest fakt, ?e to nie rodzice zawo?? swoje pociechy do szko?y podstawowej. W zasi?gu wzroku znajduje si? przystanek autobusu szkolnego, który zabiera dzieci do oddalonej o 3 minuty drogi szko?y podstawowej w Lusówku. W pobli?u znajduje si? równie? przedszkole i ??obek. 
 
W odleg?o?ci nie wi?kszej ni? 100 metrów znajduje si? hotel, restauracja, sklepy spo?ywcze oraz liczne punkty handlowo- us?ugowe.

Warto zwróci? uwag? na niezwyk?e po?o?enie osiedla- z jednej strony mamy dost?pno?? g?ównych tras prowadz?cych do Poznania i Tarnowa Podgórnego, a z drugiej strony blisko?? lasów i jezior (Lusowskie i Niepruszewskie). 
Nale?y tak?e wspomnie?, ?e w okolicy wyst?puje kilka stadnin koni, a licznie wyst?puj?ce ?cie?ki rowerowe w okolicznych lasach, sprzyjaj? sp?dzaniu czasu na ?onie natury. Zapewniamy Pa?stwa, ?e nie ma szans na nud? w wolnych chwilach w tak ciekawym miejscu! 

Brak podatku PCC, pe?na w?asno?? nabywanej nieruchomo?ci. Brak dodatkowych op?at czynszowych.

Stan deweloperski obejmuje: ?ciana mi?dzy s?siednimi lokalami wybudowana z ceg?y akustycznej, tynki zewn?trzne, tynki wewn?trzne przygotowane pod szpachlowanie i malowanie, posadzki betonowe gotowe do po?o?enia p?ytek lub paneli, gotowe schody, parapety zewn?trzne, najwy?szej klasy energooszcz?dne okna trzyszybowe, rolety zewn?trzne na ka?dym oknie, mo?liwo?? monta?u ogrzewania pod?ogowego w ?azience, wszystkie instalacje rozprowadzone w budynku.
Media: kanalizacja, gaz, pr?d, woda. 

Poza surowcami i materia?ami budowlanymi najwy?szej jako?ci, których u?ywamy do budowy domów, niew?tpliwym atutem s? bardzo du?e ogrody. Wielko?? dzia?ki przypadaj?cej na jeden dom to a? ok.500 m2, nie ma wi?c problemu, ?eby zmie?ci?a si? na niej wiata gara?owa (z boku lub z ty?u budynku), czy bardzo du?a altana ogrodowa z miejscem do grillowania. Oprócz sporej wielko?ci ogrodu na ty?ach domu, z przodu znajduje si? miejsce do parkowania dla co najmniej dwóch aut. 

Dodatkowo oferujemy Pa?stwu pomoc naszych doradców finansowych, jak i fachowców zajmuj?cych si? aran?acj? wn?trz, czy te? pracami wyko?czeniowymi zwi?zanymi z budow? domu.

 Do?o?ymy wszelkich stara?, aby dom by? dopasowany do Pa?stwa wszystkich potrzeb. 

                                             
*Powy?szy opis nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a dane w nim zawarte maj? charakter informacyjny i mog? ulec zmianie.
CD-WEB Agencja Interaktywna